Cassandra

Projecte CASSANDRA - REGICOR

Projecció regional d'esdeveniments coronaris a 10 anys

El sistema CASSANDRA-REGICOR permet estimar mitjançant projeccions basades en estudis poblacionals realitzats a Catalunya el nombre d'esdeveniments coronaris en una població en els següents 10 anys, a partir dels canvis demogràfics esperats, la prevalença de factors de risc cardiovascular a l'inici i els canvis esperats en aquests en aquest període de 10 anys, per Girona, Catalunya i Espanya. Les estimacions es poden realitzar per d’altres àrees amb determinades condicions.

Aquest sistema s'ha desenvolupat conjuntament amb el Departament de salut de la Generalitat de Catalunya com a projecte per a la definició d'objectius del Pla de salut i del Pla Director de Malalties de l'aparell Circulatori. +Info

Entrar