Cassandra

Projecte CASSANDRA - REGICOR

Projecció regional d'esdeveniments coronaris a 10 anys

Assumpcions metodològiques del Mètode CASSANDRA - REGICOR

El sistema de predicció poblacional d’esdeveniments coronaris CASSANDRA-REGICOR utilitza dades de incidència i prevalença de Girona de l’estudio REGICOR (que s’extrapolen a Catalunya) i les millors i més recents d’Espanya per defecte, tot i que és possible buscar-ne per altres llocs concrets de l’estat Espanyol.

Les prediccions inclouen el nombre de casos esperats de IAM i angina mortal o no, i la taxa d’incidència per 100.000 habitants per sexes a la població de 35-74 anys de Girona, Catalunya i Espanya.

El tipus d’IAM considerat a la predicció és amb el diagnòstic sense troponines, però com que la predicció inclou l’angina de tot tipus, el còmput global és probablement suficientment acurat.

Les tendències en les taxes d’incidència es basen en les observades en l’estudi REGICOR a Girona.

L’extrapolació a Espanya es basa en dades de l’estudi IBÉRICA (incidència) i DARIOS (prevalença de factors de risc).

Extrapola la predicció entre 2010 i 2020 amb una funció adaptada de risc cardiovascular de REGICOR ajustada amb dades reals entre 1990 i 2006 a Girona.

Utilitza les projeccions de població IDESCAT i INE.

Els canvis que cal proposar a l’aplicatiu consisteixen en la previsió de prevalença dels factors de risc a 2020 per sexes, i s’expressen en unitats percentuals de la següent forma:

 1. El Colesterol total està categoritzat en 5 grups i s’assumeix el canvi proposat (només pot ser una reducció) s’aplica a les persones amb Colesterol total > 240 mg/dl de forma proporcional al percentatge de població amb colesterol total de 240 a 280 mg/dl i >280 mg/dl. La reducció proposada s’assumeix que augmenta la categoria de 200-239 mg/dl. S’assumeix que l’ HDL no és susceptible d’intervenció.
 2. La hipertensió arterial (HTA) està categoritzada en 5 grups i s’assumeix el canvi proposat (que només pot ser una reducció) s’aplica a les persones amb pressió arterial ≥140-159/90-99 i ≥ 160/100 mmHg. El canvi s’assumeix que va a la categoria de 130-139/85-89 mmHg.
 3. Per a la Diabetis declarada/observada s’assumeix el canvi proposat (que pot ser una reducció o un augment) s’aplica a la població directament.
 4. El consum de Tabac declarat s’assumeix el canvi proposat (que pot ser una reducció o un augment) s’aplica a la població directament.

No es permeten reduccions més grans que la prevalença inicial ni increments que sumats a la prevalença inicial sumin > 100%.

S’assumeix que la incidència es manté estable (segons les dades REGICOR 1990-2006) i el nombre de casos i la incidència només es modifiquen en el model basal sense intervenció només pels canvis demogràfics que queden reflectits en la mitjana d’edat.

El resultat mostrarà en forma gràfica i de taules amb 3 punts (2010, 2015 i 2020):

 • Escenari esperat sense intervenció.
 • Fins a 3 escenaris alternatius amb intervencions descrites per l’usuari i una taula simplificada de l’evolució de la prevalença, població i casos 2010-2020.

S’assumeix que la intervenció afectarà tota la població de 35-74 anys.

S’assumeix que la intervenció proposada assolirà els objectius al 100%.

Les projeccions de població s’actualitzaran cada 2 anys i les de incidència amb la periodicitat que permeti la publicació de dades.

Fonts d’informació: els següents articles estan relacionats amb les dades utilitzades en el sistema de projeccions CASSANDRA-REGICOR:

 • Wilson PWF, D’Agostino RB, Levy D et al. Prediction of coronary heart disease using risk factor categories. Circulation 1998; 97:1837-1847.
 • D'Agostino RB, Grundy S, Sullivan LM et al. Validation of the Framingham coronary Heart Disease Prediction Scores: Results of a Multiple Ethnic Groups Investigation. JAMA 2001; 286: 180-187.
 • Marrugat J, Solanas P, D’Agostino R, Sullivan L, Ordovas J, Cordón F, Ramos R, Sala J, Masià R, Rohlfs I, Elosua R, Kannel WB. Estimación del riesgo coronario en España mediante la ecuación de Framingham calibrada. Rev Esp Cardiol 2003; 56: 253-61.
 • Marrugat J, D’Agostino R, Sullivan L, Elosua R, Wilson P, Ordovas J, et al. An adaptation of the Framingham coronary risk function to southern Europe Mediterranean areas. J Epidemiol Comm Health 2003; 57(8): 634-8.
 • Ramos R, Solanas P, Cordón F, Rohlf I, Elosua R, Sala J, Masiá, Faixedas MT, Marrugat J, comparación de la función de Framingham original y la calibrada del REGICOR en la predicción del riesgo coronario poblacional. Med Clin (Barc) 2003; 121; 521-6.
 • Marrugat J, Subirana I, Comín E, Cabezas C, Vila J, Elosua R, Nam BH, Ramos R, Sala J, Solanas P, Cordón F, Gené-Badia J, D'Agostino RB; VERIFICA Investigators. Validity of an adaptation of the Framingham cardiovascular risk function: the VERIFICA Study. J Epidemiol Community Health. 2007;61:40-7.
 • Marrugat J, Sala J, Elosua R, Ramos R, Baena-Díez JM. Prevención cardiovascular: avances y el largo camino por recorrer. Rev Esp Cardiol. 2010; 63(Suppl 2): 49-54.
 • Marrugat J, Vila J, Baena-Díez JM, Grau M, Sala J, Ramos R, Subirana I, Fitó M, ElosuaR. Relative Validity of the 10-Year Cardiovascular Risk Estimate in a Population Cohort of the REGICOR Study. Rev Esp Cardiol 2011. (in press)